Torgeir Molaug

Torgeir Molaug e ein pensjonert karttegner, rekvisitør og hjemmehjelper
som va produktiv lyrikar i Stavanger Vise og Lyrikklubb på syttitalet.

Har opptrått på alt fra Jærfestivalen, radio og tv, te fengsel og sygehjem.
Dikt på kultursiå i Dagbladet. Antatt tri ganger på Norsk Dramatikkfestival.

Skrive fortsatt nye dikt om livet, døden, kjærligheden og guden i bibelen,
bortsett fra når han jobbe i hyttehagen på Nesodden.