Torgeir Molaug

Torgeir Molaug er en pensjonert karttegner, rekvisitør og hjemmehjelper som var produktiv lyrikar i Stavanger Vise og Lyrikkklubb på syttitalet.

Torgeir deltog på Jærfestivalen og har opptrått på alt fra radio og tv, te fengsel og sygehjem. Har hatt dikt på kultursiå i Dagbladet men har aldri udgitt någen diktsamling.

Han har skreve dobbelt så mange skuespel som Ibsen (uden  samenligning forøvrigt) og deltatt på Norsk Dramatikkfestival tri ganger, men har aldri aldri blitt antatt på någe teater.

Han har også hatt et syntheziser hjemmestudio med masseproduksjon av egen musikk og sang (!) på både norsk og engelsk. Skrive fortsatt nye dikt om livet, døden, kjærligheden og guden i bibelen, bortsett fra når han jobbe i hagen på Nesodden.